Konkurs patriotyczny „Drogi Polaków do niepodległości”

Jak co roku – dnia 11 listopada, wychowankowie i kadra Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju uczcili pamięć wszystkich bohaterów walk o wolność naszej Ojczyzny z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Tego dnia odbył się tradycyjny Konkurs „Drogi Polaków do niepodległości”, który prowadzili wychowawcy: Mirosław Wrotny i Jacek Tyc. Swoją obecnością podczas zajęć uświetnił uroczystość Dyrektor zakładu – Damian Banaszyński.
Obchody NŚN rozpoczęły się odśpiewaniem Hymnu Państwowego. Wychowawca J. Tyc zaprezentował krótką prelekcję na temat zrywów narodowowyzwoleńczych Polaków od Insurekcji kościuszkowskiej 1794 r. po wojnę polsko-sowiecką 1920 r. i trzy powstania śląskie 1919-1921. Zdefiniowane zostało pojęcia patrioty i patriotyzmu oraz ich współczesny wymiar dla młodzieży.
W trzech zespołach konkursowych wychowankowie zmierzyli się w rywalizacji w zakresie wiedzy historycznej. Zdobywcy dyplomów za I-III miejsca otrzymali także słodycze, jako drobny upominek, ponieważ rywalizacja konkursowa nie miała na celu zdobywania nagród rzeczowych, lecz zdobywanie wiedzy.
Tak więc wygrał konkurs każdy wychowanek, który się czegoś nowego dowiedział.

Jacek Tyc