Dla Rodziców

Do pobrania Regulamin odwiedzin

RegulaminPobierz

Informacja o zasadach przysyłania paczek

1) Zgodnie z Art. 107 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich wychowankowie mogą otrzymywać paczki z żywnością, książkami, ubraniem, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku z tym, że przekazują do depozytu przedmioty, których posiadanie jest niezgodne z regulaminem, dokumenty i przedmioty wartościowe.
2) Paczki doręcza się wychowankom za pokwitowaniem.
3) Osoba doręczająca paczkę wychowankowi sporządza w jego obecności spis jej zawartości.