Dla pracowników

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Komisja ZFŚS informuje, że na przełomie maja i czerwca r.  odbędzie się posiedzenie komisji  socjalnej, na którym zostaną zweryfikowane wnioski pracowników o przyznanie świadczeń socjalnych, a także dokonany zostanie przydział do poszczególnych grup dochodowych.
  2. Informujemy, że każdy pracownik może złożyć wniosek o przyznanie świadczenia urlopowego tzw. „wczasów pod gruszą” . Aby uzyskać świadczenie pracownik musi przebywać na urlopie nieprzerwanie 14 dni kalendarzowych. Wnioski w tej sprawie dostępne są w sekretariacie jednostki oraz u przewodniczącego komisji socjalnej. Powyższe świadczenie przysługuje 1 raz w roku kalendarzowym. Świadczenia będą wypłacane począwszy od miesiąca czerwca 2021.
  3. Ponadto informujemy, że istnieje możliwość złożenia wniosku o przyznanie pożyczki z ZFŚS z przeznaczeniem na remont lub modernizację mieszkania. W tym zakresie obowiązuje kolejność zgłoszeń.
  4. Dodatkowych informacji z zakresu spraw socjalnych udziela przewodniczący komisji socjalnej .