Dzień Sportu Szkolnego 2022

W dniu 01 czerwca 2022 r. zorganizowany został w sali konferencyjnej ZP w Jerzmanicach-Zdroju ,,Dzień sportu szkolnego” dla wychowanków zakładu. Spotkanie rozpoczęło się referatem ucznia Radosława Solskiego na temat dopingu w sporcie, po którym wywiązała się krótka dyskusja.
Kolejnym referującym był wychowanek Karol Herda, który przybliżył wszystkim obecnym historię gry
w bilarda. Głównym punktem spotkania było szkolenie teoretyczne i praktyczne nauki gry w bilarda,
przeprowadzone przez zaproszonego gościa Pana Sebastiana Sołtysa. Wychowankowie mogli poznać
wiele szczegółów dotyczących w/w gry.
Po szkoleniu rozegrany został turniej gry parami w bilarda, w którym udział oprócz uczniów, wzięli
również prowadzący szkolenie oraz instruktor zawodu Pan Henryk Florczak.
Wyniki rozgrywek :

1 miejsce – Igor Zięć , Jakub Niewęgłowski,

2 miejsce -Henryk Florczak, Karol Herda,

3 miejsce- Radosław Solski, Stanisław Tymek.
Wychowankowie zmierzyli się również z testem z przepisów gry w bilarda. Tutaj najlepszy okazał się
Karol Herda, kolejne miejsce zajął Stanisław Tymek, a trzeci był Jakub Niewęgłowski.
W czasie spotkania dostarczona została pizza, którą wszyscy obecni z chęcią się delektowali popijając
sokiem pomarańczowym.
Po zakończonym spotkaniu, wszystkim uczestnikom rozgrywek w bilarda zostały wręczone sportowe
koszulki i pamiątkowe dyplomy. Nagrodzeni również zostali laureaci testu. Zaproszonemu gościowi, Panu Sebastianowi Sołtysowi, został wręczony pamiątkowy dyplom z podziękowaniami, za przeprowadzone dla wychowanków na bardzo wysokim poziomie zajęcia z bilarda.
Na uwagę zasługuje bardzo duża dyscyplina panująca wśród wychowanków podczas całego czasu trwania spotkania.
Organizatorami ,,Dnia sportu szkolnego” byli Pan Tomasz Szpiter oraz Pan Robert Śladewski.