Doradzali zawodowo

W dniu 20 czerwca 2022 r. przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Złotoryi odbyły się zajęcia edukacyjne z zakresu doradztwa zawodowego przeprowadzone przez pracownika w/w instytucji. Wzięli w nich udział wszyscy wychowankowie naszego zakładu, którzy są w procedurze usamodzielnienia. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem naszych wychowanków. Pozyskaną wiedzę i informacje będą mogli wykorzystać na rynku pracy po opuszczeniu zakładu poprawczego co przyczyni się do ich aktywizacji zawodowej.